31. குதிரை தூக்க முடிந்த எடை | தமிழ் கதைகள் | The weight which the horse can lift | tenali Raman story pdf file

குதிரை தூக்க முடிந்த எடை | தமிழ் கதைகள் | The weight which the horse can lift | tenali Raman story pdf file கிருஷ்ண தேவராயரின் போர்க் குதிரை ஒன்றின் மீதேறி சவாரி செய்ய தெனாலிராமன் ஆசைப்பட்டான். Countine to read

Continue Reading

30. தேகத்திற்கு மிகுந்த சுகத்தையளிப்பது! | தமிழ் கதைகள் | Giving great comfort to the reservoir! | tenali Raman story pdf file

30. தேகத்திற்கு மிகுந்த சுகத்தையளிப்பது! | தமிழ் கதைகள் | Giving great comfort to the reservoir! | tenali Raman story pdf file ஒரு சமயம் அரசவையில் இராஜகுரு, “நம்முடைய தயாளகுணம் நிரம்பிய மன்னர் பெருமான் தரும் விருந்தைப் போன்று தேகத்திற்கு சுகத்தையளிப்பது இப்பூவுலகில்…

Continue Reading

29. கிளியின் தெய்வப் பக்தி! | தமிழ் கதைகள் | parrots devotion to the gods! | tenali Raman story Pdf file

கிளியின் தெய்வப் பக்தி! | தமிழ் கதைகள் | parrots devotion to the gods! | tenali Raman story pdf flie இராயர் சில அபூர்வமான கிளிகளை வளர்த்து, “கிருஷ்ணா! ராமா! கோவிந்தா! அச்சுதா! அனந்தா!” என்று பகவானின் திரு நாமங்களை ஒயாமல் சொல்லும்படி அவற்றிற்கு…

Continue Reading
Krishna Thevarayar

28. கொட்டாவி விடாதவர்? | தமிழ் கதைகள் | Who does not yawn? | tenali Raman story pdf file

28. கொட்டாவி விடாதவர்? | தமிழ் கதைகள் | Who does not yawn? | tenali Raman story pdf file இக்கதையை download செய்ய கீழே இருக்கும் Download Button-ஐ click செய்யவும்… தெனாலிராமன் கதைகள் 👇👇👇 https://tamilkathaigal.com/category/tenali-rama-story/ மேலும், இதை போன்ற கதைகளை வாசிப்பதற்கு…

Continue Reading

27. கறுப்பு நாயை வெள்ளை நாய் ஆக்குதல் | தமிழ் கதைகள் | Making a black dog a white dog | tenali Raman story Pdf file

27. கறுப்பு நாயை வெள்ளை நாய் ஆக்குதல் | தமிழ் கதைகள் | Making a black dog a white dog | tenali Raman story pdf file இக்கதையை download செய்ய கீழே இருக்கும் Download Button-ஐ click செய்யவும்… தெனாலிராமன் கதைகள் 👇👇👇…

Continue Reading

26. நாய் வாலை நிமிர்த்தல்! | தமிழ் கதைகள் | Dog Tail Straightening! |tenali Raman story

நாய் வாலை நிமிர்த்தல்! | தமிழ் கதைகள் | Dog Tail Straightening! |tenali Raman story pdf file இக்கதையை download செய்ய கீழே இருக்கும் Download button-ஐ click செய்யவும்… தெனாலிராமன் கதைகள் 👇👇👇 https://tamilkathaigal.com/category/tenali-rama-story/ மேலும், இதை போன்ற கதைகளை வாசிப்பதற்கு கீழே இருக்கும்…

Continue Reading

25. திருடர்களை ஏற்றமிறைக்க வைத்தல்! | தமிழ் கதைகள் | Keeping thieves on the rise! | tenali Raman story pdf file

25. திருடர்களை ஏற்றமிறைக்க வைத்தல்! | தமிழ் கதைகள் | Keeping thieves on the rise! | tenali Raman story pdf file இக்கதையை download செய்ய கீழே இருக்கும் Download button-ஐ click செய்யவும்… தெனாலிராமன் கதைகள் 👇👇👇 https://tamilkathaigal.com/category/tenali-rama-story/ மேலும், இதை போன்ற…

Continue Reading

சமையற்காரனின் சாமர்த்தியம்! | தமிழ் கதைகள் | Chef dexterity | tamil kathaigal pdf file

சமையற்காரனின் சாமர்த்தியம்! | தமிழ் கதைகள் | Chef dexterity | tamil kathaigal pdf file இக்கதையை download செய்ய கீழே இருக்கும் Download button-ஐ click செய்யவும்… தெனாலிராமன் கதைகள் 👇👇👇 https://tamilkathaigal.com/category/tenali-rama-story/ மேலும், இதை போன்ற கதைகளை வாசிப்பதற்கு கீழே இருக்கும் link-ஐ click…

Continue Reading

24. வித்தியாசாகரரை நூலால் வென்றது! | தமிழ் கதைகள் | Vidyasagar was defeated by the book! | tenali Raman story Pdf file

24. வித்தியாசாகரரை நூலால் வென்றது! | தமிழ் கதைகள் | Vidyasagar was defeated by the book! | tenali Raman story pdf file இக்கதையை download செய்ய கீழே இருக்கும் Download button-ஐ click செய்யவும்… தெனாலிராமன் கதைகள் 👇👇👇 https://tamilkathaigal.com/category/tenali-rama-story/ மேலும், இதை…

Continue Reading
wrestling

23. முரட்டு மல்லனைச் சொல்லால் வென்றது! | தமிழ் கதைகள் | The rogue wrestler won by word of mouth! | tenali Raman story Pdf file

23. முரட்டு மல்லனைச் சொல்லால் வென்றது! | தமிழ் கதைகள் | The rogue wrestler won by word of mouth! | tenali Raman story pdf file இக்கதையை download செய்ய கீழே இருக்கும் Download button-ஐ click செய்யவும்… தெனாலிராமன் கதைகள் 👇👇👇…

Continue Reading