25. திருடர்களை ஏற்றமிறைக்க வைத்தல்! | தமிழ் கதைகள் | Keeping thieves on the rise! | tenali Raman story pdf file

25-திருடர்களை-ஏற்றமிறைக்க-வைத்தல்-தமிழ்-கதைகள்-Keeping-thieves-on-the-rise-tenali-Raman-story-__

இக்கதையை download செய்ய கீழே இருக்கும் Download button-ஐ click செய்யவும்…


தெனாலிராமன் கதைகள் 👇👇👇

https://tamilkathaigal.com/category/tenali-rama-story/

மேலும், இதை போன்ற கதைகளை வாசிப்பதற்கு கீழே இருக்கும் link-ஐ click செய்யவும்…

https://www.tamilkathaigal.com/


ஆங்கில கதைகளை வாசிப்பதற்கு கீழே இருக்கும் link-ஐ click செய்யவும்…

https://www.shortstoryenglish.com/