மகாராஜாவின் ஏழை சகோதரர் | Poor brother of King | Interesting story pdf file

மகாராஜாவின் ஏழை சகோதரர் | Poor brother of King | Interesting story pdf file பிரித்திவிராஜ் மகாராஜா தர்ம குணமும் இரக்க குணமும் உள்ளவர். பண்டிதர்களுக்கும், புத்திசாலிகளுக்கும் அவருடைய சபையில் எப்போதும் தனி மரியாதை உண்டு.

Continue Reading

தங்க இறகுகள் கொண்ட அன்னப்பறவை | Swan With Golden Feathers | Story For Tamil pdf file

தங்க இறகுகள் கொண்ட அன்னப்பறவை | Swan With Golden Feathers | Story For Tamil pdf file ஒரு குளத்தில் அழகான தங்க அன்னப்பறவை வாழ்ந்து வந்தது. பக்கத்து கிராமத்தில் இருந்த ஒரு விவசாயியின் மறுஜென்மம் தான் இந்த அன்னப்பறவை. ஒரு நாள் அந்த விவசாயியின்…

Continue Reading

அதிர்ஷ்டமும் அறிவும் | தமிழ் கதைகள் | Luck and Knowledge | Fairy Tales In Tamil pdf file

அதிர்ஷ்டமும் அறிவும் | தமிழ் கதைகள் | Luck and Knowledge | Fairy Tales In Tamil pdf file அதிர்ஷ்ட தேவதையும் அறிவு தேவதையும் ஒருநாள் தங்களுக்குள் யார் பெரியவர்கள் என்று வாக்குவாதம் பண்ணி கொண்டு இருந்தார்கள். அவர்கள் இரண்டு பேரும் அவர்கள் இருவரில் யார்…

Continue Reading

மிகப்பெரிய தியாகம் | Biggest Sacrifice | Tamil Bedtime Story pdf file

மிகப்பெரிய தியாகம் | Biggest Sacrifice | Tamil Bedtime Story pdf file ஒரு தூரத்து தேசத்தில் மகாராஜா ஒருத்தர் வாழ்ந்து வந்தார். அவர் ஏழை மக்களுக்கு எப்பவுமே உதவி செய்துகொண்டே இருப்பார். அவர் ரொம்பவே இரக்க குணம் உள்ளவர். தானம், தர்மம் பண்ணுவதில் ரொம்பவே பெரிய…

Continue Reading