எண்ணப்படி தான் வாழ்வு | Life is according to thought Stories Tamil pdf file

 ஓரூரில் ஒரு விறகு வெட்டி இருந்தான். அவன் நாள்தோறும் ஊர் எல்லையில் இருந்து காட்டுக்கு சென்று விறகுகளை வெட்டி அவற்றை ஊர் மக்களிடம் விற்று பிழப்பு நடத்தி வந்தான்.


எண்ணப்படி-தான்-வாழ்வு-