24. வித்தியாசாகரரை நூலால் வென்றது! | தமிழ் கதைகள் | Vidyasagar was defeated by the book! | tenali Raman story pdf file

24.-வித்தியாசாகரரை-நூலால்-வென்றது-தமிழ்-கதைகள்-Vidyasagar-was-defeated-by-the-book-tenali-Raman-story__

இக்கதையை download செய்ய கீழே இருக்கும் Download button-ஐ click செய்யவும்…


தெனாலிராமன் கதைகள் 👇👇👇

https://tamilkathaigal.com/category/tenali-rama-story/

மேலும், இதை போன்ற கதைகளை வாசிப்பதற்கு கீழே இருக்கும் link-ஐ click செய்யவும்…

https://www.tamilkathaigal.com/


ஆங்கில கதைகளை வாசிப்பதற்கு கீழே இருக்கும் link-ஐ click செய்யவும்…


https://www.shortstoryenglish.com/