வெட்டுக்கிளியும் எறும்பும் | Grasshopper and Ant | Baby Bedtime Stories In Tamil Pdf

வெட்டுக்கிளியும் எறும்பும் | Grasshopper and Ant | Baby Bedtime Stories In Tamil Pdf ஒரு அடர்ந்த காட்டில் வெட்டுக்கிளியும் எறும்புகளும் வசித்து வந்தன. இந்த எறும்புகள் எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்து கொண்டே இருக்கும். தங்கள் எதிர்காலத்திற்காக அவை  ஒன்றாக உணவு திரட்டி சேமித்து…

Continue Reading

உழைத்தால் மட்டும் போதுமா? | Is it enough to work? | Tamil stories for kids pdf

உழைத்தால் மட்டும் போதுமா? | Is it enough to work? | Tamil stories for kids pdf நாள் முழுக்க வேலை தேடி அலைந்தார் ஒருவர். மாலையில் மரக்கடை ஒன்றை கண்டார். ஐயா நான் கடின உழைப்பாளி எந்த வேலை கொடுத்தாலும் நன்றாக செய்வேன் என…

Continue Reading