28. கொட்டாவி விடாதவர்? | தமிழ் கதைகள் | Who does not yawn? | tenali Raman story pdf file

28-கொட்டாவி-விடாதவர்_-தமிழ்-கதைகள்-Who-does-not-yawn_-tenali-Raman-story

இக்கதையை download செய்ய கீழே இருக்கும் Download Button-ஐ click செய்யவும்…


தெனாலிராமன் கதைகள் 👇👇👇

https://tamilkathaigal.com/category/tenali-rama-story/

மேலும், இதை போன்ற கதைகளை வாசிப்பதற்கு கீழே இருக்கும் link-ஐ click செய்யவும்…

https://www.tamilkathaigal.com/


ஆங்கில கதைகளை வாசிப்பதற்கு கீழே இருக்கும் link-ஐ click செய்யவும்…

https://www.shortstoryenglish.com/