குதிரை தூக்க முடிந்த எடை | தமிழ் கதைகள் | The weight which the horse can lift | tenali Raman story pdf file

கிருஷ்ண தேவராயரின் போர்க் குதிரை ஒன்றின் மீதேறி சவாரி செய்ய தெனாலிராமன் ஆசைப்பட்டான். Countine to read

31.-குதிரை-தூக்க-முடிந்த-எடை-_-தமிழ்-கதைகள்-_-The-weight-at-which-the-horse-is-able-to-sleep-_-tenali-Raman-story