மந்திர கோடாரி | தமிழ் கதைகள் | Magical Axe | Fairy Tales Story In Tamil Pdf File

மந்திர கோடாரி | தமிழ் கதைகள் | Magical Axe | Fairy Tales Story In Tamil முன்னொரு காலத்தில் கிராமத்துக்கு ரொம்ப தூரத்தில் இருந்த காட்டில் ஒரு நேர்மையான மரம் வெட்டுபவர் ஒருவர் வாழ்ந்து வந்தார். 

Continue Reading

பேராசை பிடித்தவர் | தமிழ் கதைகள் | Greedy Men | Small Story In Tamil Pdf File

பேராசை பிடித்தவர் | தமிழ் கதைகள் | Greedy | Small Story In Tamil Pdf File முன்னொரு காலத்தில ராமு, சோமு என்ற தொழிலதிபர்கள் இருந்தார்கள். அவர்கள் ஒன்றாக பயணம் செய்தார்கள். அவங்க போற வழியில் சோமு கீழே ஒரு பை கிடப்பதை பார்க்கிறார். அந்த…

Continue Reading

தாகமான காகம் | சிறுவர் கதைகள் | Thirsty Crow | Moral Stories In Tamil Pdf File

தாகமான காகம் | சிறுவர் கதைகள் | Thirsty Crow | Moral Stories In Tamil Pdf File ஒரு காட்டில் காகம் ஒன்று வாழ்ந்து வந்தது. ஒரு நாள் இந்த காகம் பயணம் செய்தது. அதற்கு மிகவும் தாகமாய் இருந்தது.  அதனால் ஒரு இடத்துல நின்று…

Continue Reading

நல்லொழுக்கம் | தமிழ் கதை | Virtue | Tamil Stories For Reading Pdf File

நல்லொழுக்கம் | தமிழ் கதை | Virtue | Tamil Stories For Reading Pdf File முன்னொரு காலத்தில் பாலு என்ற ஒரு பையன் இருந்தான். ஒரு நாள் ஸ்கூல் முடிந்து வீட்டுக்கு வரும்போது வழியில் நாயுடு அவர்களுடைய தோட்டத்தில் இருந்த கீரை செடிகளை பார்க்கிறான். 

Continue Reading

நேர்மை | தமிழ் கதைகள் | Honest | Moral Story For Tamil Pdf File

நேர்மை | தமிழ் கதைகள் | Honest | Moral Story For Tamil Pdf File ஒரு பெரிய நகரத்தில் உமா என்கிற பெண் குழந்தை வாழ்ந்து வந்தாள். உமாவின் அம்மா அப்பா இருவரும் அந்த நகரத்திலேயே வேலை செய்து வந்தார்கள். உமாவின் பெற்றோர் அவளின் மீது…

Continue Reading