தாகமான காகம் | சிறுவர் கதைகள் | Thirsty Crow | Moral Stories In Tamil Pdf File

ஒரு காட்டில் காகம் ஒன்று வாழ்ந்து வந்தது. ஒரு நாள் இந்த காகம் பயணம் செய்தது. அதற்கு மிகவும் தாகமாய் இருந்தது. 

அதனால் ஒரு இடத்துல நின்று தண்ணியை தேடியது. ஆனால் ஒன்றுமே கிடைக்கவில்லை.

தாகமான-காகம்-சிறுவர்-கதைகள்-Thirsty-Crow-Moral-Stories-in-Tamil