அதிர்ஷ்டமும் அறிவும் | தமிழ் கதைகள் | Luck and Knowledge | Fairy Tales In Tamil pdf file

அதிர்ஷ்ட தேவதையும் அறிவு தேவதையும் ஒருநாள் தங்களுக்குள் யார் பெரியவர்கள் என்று வாக்குவாதம் பண்ணி கொண்டு இருந்தார்கள். அவர்கள் இரண்டு பேரும் அவர்கள் இருவரில் யார் சக்தி வாய்ந்தவர்கள் என்பதை தெரிந்துகொள்ள பூமிக்கு சென்று ஒரு ஏழை விவசாயி மீது சோதனை நடத்தினர்.

அதிர்ஷ்டமும்-அறிவும்-தமிழ்-கதைகள்-Luck-and-Knowledge-Fairy-Tales-In-Tamil