தன்னம்பிக்கை உள்ள தவளை | தமிழ் கதைகள் | Self Confidence Of The Frog | Tamil Stories For Reading Pdf File

ஒரு அழகிய குளத்தின் அருகில் இரண்டு தவளைகள் வசித்து வந்தன. அவர்கள் நல்ல நண்பர்களாக ஒன்றாக வளர்ந்து வந்தனர். ஒரு நாள் அவர்கள் வயலில் விளையாடிக் கொண்டு இருக்கும் போது மழை வந்தது. அப்போது பெரிய தவளை, “நண்பா மிகவும் மழை பெய்கிறது எனவே எங்கேயாவது ஒதுங்குவதற்கு இடம் தேடலாம்” என்றது.

தன்னம்பிக்கை-உள்ள-தவளை-தமிழ்-கதைகள்-Self-Confidence-Of-The-Frog-Tamil-Stories-For-Reading