நன்றி மறவாத புலி | கதை தமிழில் | Greatful Tiger | Small Story In Tamil Pdf File

முன்னொரு காலத்தில் ஒரு புலியும் ஒரு மனிதரும் நண்பர்களாக இருந்தார்கள். அவர்கள் இருவரும் மிக நெருங்கிய நண்பர்கள். ஆனால் இவர்கள் இருவரும் எப்படி நண்பர்களானார்கள்..? அது ஒரு பெரிய கதை.

நன்றி-மறவாத-புலி-கதை-தமிழில்-Thank-You-Forgetful-Tiger-Small-Story-In-Tamil