பூனையின் புதையல் வேட்டை | தமிழ் கதைகள் | Cat’s Treasure Hunt | Tamil Siru Kathaigal Pdf File

முன்னொரு காலத்தில் ஒரு பங்களாவில் பூனை ஒன்று வசித்து வந்தது. அது ஆயிரக்கணக்கான எலிகளை அடிமைத்தனம் செய்து வந்தது. எலிகளை பயன்படுத்தி அந்த கிராமத்திலுள்ள மக்களிடமிருந்து பணம், தங்க காசுகள் ஆகியவற்றை திருட செய்தது.

பூனையின்-புதையல்-வேட்டை-தமிழ்-கதைகள்-Cats-Treasure-Hunt-Tamil-Siru-Kathaigal