உண்மையான நண்பன் | கதைகள் தமிழ் | True friend | Friendship Story Tamil Pdf File

ஒரு நாட்டின் அரசரிடம் பெரிய யானை ஒன்று இருந்தது. அது எப்ப பார்த்தாலும் சேட்டை பண்ணிக்கொண்டே இருக்கும். ஒரு நாள் சேவகர்கள் அந்த யானைக்கு சாப்பாடு கொடுக்கும் போது அந்த யானை அதை சாப்பிடாமல் அழுது கொண்டே இருந்தது.

உண்மையான-நண்பன்-கதைகள்-தமிழ்-True-friend-friendship-story-tamil