பேராசை பெரும் நஷ்டம் | தமிழ் கதைகள் | Greed Is A Great Loss | Tamil Short Stories Pdf File

ஒரு கிராமத்தில் ஜீவா என்கிற வியாபாரி வாழ்ந்து வந்தார். அவர் சில நாட்களுக்கு பக்கத்து கிராமத்தில் சென்று வியாபாரம் செய்ய ஆசைப்பட்டார். எனவே தன்னுடைய பொருட்களுடன் தராசு ஒன்றை எடுத்து கொண்டு புறப்பட்டார்.

பேராசை-பெரும்-நஷ்டம்-தமிழ்-கதைகள்-Greed-Is-A-Great-Loss-Tamil-Short-Stories