குதிரையின் கர்வம் | தமிழ் கதைகள் | The Arrogance Of The Horse | New Story In Tamil Pdf File

ஒரு முறை ராஜாவோட தளபதி ஒரு கழுதையும், ஒரு குதிரையும் வச்சிருந்தார். அவர் குதிரையை போர்ல  சண்டை போடவும் கழுதையை  பொருட்களை தூக்கிச் செல்லவும் உபயோக படுத்தினார். 

குதிரையின்-கர்வம்-தமிழ்-கதைகள்-The-Arrogance-Of-The-Horse-New-Story-In-Tamil__