புத்திசாலி ஆடுகள் | சிரிப்பு கதைகள் | Clever goats | Comedy Stories In Tamil Pdf File

ராஜு, ராமு, ரானா என்னும் மூன்று ஆட்டுக்குட்டிகளும் அன்பான சகோதரர்கள். அவங்க ஒரு அழகான வைக்கோல் வீட்டில் வாழ்ந்து வந்தாங்க. ஒரு நாள் ஒரு தந்திரமான ஓநாய் அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல குடி வந்துச்சாம்.

புத்திசாலி-ஆடுகள்-சிரிப்பு-கதைகள்-Comedy-Stories-In-Tamil