39. டில்லியில் புகழ்! | தென்னாலிராமன் கதைகள்| Fame in Delhi! | Tenali Raman kathaigal pdf file

தென்னாட்டின் தெனாலிராமன் தான் தலைசிறந்த தூஷகனென்று கேள்விப்பட்ட டில்லிச் சக்கரவர்த்தியான பாபர். அவனுடைய திறமையைச் சோதிப்பதற்கு அவனை ஒரு மாதகாலம் டில்லிக்கு அனுப்ப வேண்டுமென்று கிருஷ்ணதேவராயருக்கு விகிதம் அனுப்பினார். தொடர்ந்து படிக்கவும்…

39.-டில்லியில்-புகழ்-_-தென்னாலிராமன்-கதைகள்_-Fame-in-Delhi-_-Tenali-Raman-story