கத்திரிக்காய் திருட்டு! | தென்னாலிராமன் கதைகள் | brinjal theft! | tenali Raman story pdf file

கிருஷ்ண தேவராயரின் அரண்மனைத் தோட்டத்தில் தென் கன்னடத்திலிருந்து வரவழைக்கப்பட்ட அபூர்வமான கத்திரிச்செடிகள் பயிரிடப்பட்டுக் காய்த்துக் குலுங்கின… Continue to read

37.-கத்திரிக்காய்-திருட்டு-_-தென்னாலிராமன்-கதைகள்-_-brinjal-theft-_-tenali-Raman-story