மைத்துனனைக் காப்பாற்றுதல்! | தென்னாலிராமன் கதைகள் | Saving the nephew! | tenali Raman story pdf file

கிருஷ்ண தேவராயரின் அரண்மனைத் தோட்டத்தில் போர்த்துக்கீசியர்களின் நாட்டிலிருந்து வரவழைத்துப் பயிரிடப்பட்ட புது விதமான பழமரங்கள் கனிகளுடன் குலுங்கிக் கொண்டிருந்தன.

36.-மைத்துனனைக்-காப்பாற்றுதல்-_-தென்னாலிராமன்-கதைகள்-_-Saving-the-nephew-_-tenali-Raman-story