எலிகளைக் கொல்வது எளிதல்ல! | தமிழ் கதைகள் | Killing rats is not easy! | tenali Raman story Pdf file

வீட்டில் தொல்லை கொடுக்கும் எலிகளைக் கொல்லத் தெனாலிராமன் ஒரு பூனை வளர்த்தான். அந்தப் பூனை பக்கத்து வீட்டுக் காரர் வளர்த்த கிளியைக் கொன்று விட்டது.

34.-எலிகளைக்-கொல்வது-எளிதல்ல-_-தமிழ்-கதைகள்-_-Killing-rats-is-not-easy-_-tenali-Raman-story