வெட்டுக்கிளியும் எறும்பும் | Grasshopper and Ant | Baby Bedtime Stories In Tamil Pdf

வெட்டுக்கிளியும் எறும்பும் | Grasshopper and Ant | Baby Bedtime Stories In Tamil Pdf ஒரு அடர்ந்த காட்டில் வெட்டுக்கிளியும் எறும்புகளும் வசித்து வந்தன. இந்த எறும்புகள் எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்து கொண்டே இருக்கும். தங்கள் எதிர்காலத்திற்காக அவை  ஒன்றாக உணவு திரட்டி சேமித்து…

Continue Reading

சிங்கமும் நரி குட்டியும் | தமிழ் கதைகள் | Lion And Fox Cub | Bedtime Stories In Tamil pdf file

சிங்கமும் நரி குட்டியும் | தமிழ் கதைகள் | Lion And Fox Cub | Bedtime Stories In Tamil pdf file ஒரு காட்டில் ஒரு சிங்கம் தன் குடும்பத்தோடு சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வந்துச்சு. அதுக்கு ஒரு மனைவியும் இரண்டு குட்டி சிங்கங்களும் இருந்துச்சு. அந்தக்…

Continue Reading