அறிவுரை கூறுவதற்கு தகுதி வேண்டும் | One must be perfect to advice others moral stories in tamil Pdf file

 பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரை தெரியாதவர்கள் இருக்க முடியாது. அவர் பிரார்த்தனையின் முக்கியத்துவத்தை உலகுக்கு உணர்த்தியவர். சிறந்த ஆன்மீகவாதியாக திகழ்ந்தவர்.


அறிவுரை-கூறுவதற்கு-தகுதி-வேண்டும்-One-must-be-perfect-to-advice-others