ஆணவம் வேண்டாம் | Don’t be arrogant | short stories in tamil pdf file

மாவீரர் அலெக்ஸாண்டர் உலகப் புகழ்பெற்றவர் என்பது நாம் எல்லோரும் அறிந்த விஷயம் தான். அவருடைய வாழ்வில் நிகழ்ந்த ஓர் நிகழ்ச்சி ‘ஆணவம் வேண்டாம்’ என்பதை  காட்டுகிறது.


ஆணவம்-வேண்டாம்