சொல் பேச்சு கேட்காத கழுதை | Tamil kids story pdf file

ஒரு ஊரில் விவசாயி ஒருவர் இருந்தார். அவருக்கு பென்னி என்கிற கழுதை ஒன்று இருந்தது.


The-donkey-who-rejected-the-words-of-owner-Bedtime-Stories-For-Kids-In-Tamil