ஒரு ரூபாய் | ராஜா கதைகள் | One rupee | Tamil Stories In Tamil Pdf File

முன்னொரு காலத்தில் ஒரு முனிவர் வாழ்ந்து வந்தார். அவர் ஒரு நகரத்தில் இருந்து வீட்டுக்கு வரும்போது வழியில் ஒரு ரூபாய் காசு கீழே கிடந்தது. அவர் அந்த ரூபாயை  ஒரு ஏழைக்கு கொடுக்கணும்னு நினைசாரு.

ஒரு-ரூபாய்-ராஜா-கதைகள்-One-rupee-tamil-stories-in-tamil