சின்ன கருப்பு கோழி | தமிழ் கதைகள் | Little Black Chicken | Moral Stories In Tamil To Read Pdf File

ஒரு பண்ணையில் ஒரு அம்மா கோழியும் நான்கு குஞ்சுகளும் இருந்தாங்க. அந்த நான்கு குஞ்சுகளில் முதல் குஞ்சு கருப்பு கலர்ல இருந்துச்சு. 

சின்ன-கருப்பு-கோழி-தமிழ்-கதைகள்-Little-Red-Chicken-Moral-Stories-in-Tamil-To-Read