அம்மா கதை | தமிழ் கதைகள் | moral stories in tamil to read pdf file

முன்னொரு காலத்தில் ஒரு கிராமத்துல ஒரு குழந்தை பிறக்க இருந்தது. குழந்தை பிறக்க இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி குழந்தைக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது.

அம்மா-கதை-_-moral-stories-in-tamil-to-read