புத்திசாலி முயல் | தமிழ் கதைகள் | Clever rabbit | story for tamil pdf file

ஒரு காட்டுல ஒரு அழகான குளம் இருந்தது. அந்த காட்டின் நடுவுல ஒரு தீவு மாதிரி ஒரு இடம் இருந்தது. இந்த தீவுக்கு போவதற்கு அந்தக் குளத்தை கடந்து தான் போகணும். தொடர்ந்து படிக்க்வும்.

புத்திசாலி-முயல்-தமிழ்-கதைகள்-Clever-rabbit-story-for-tamil