மாடும் புலியும் | தமிழ் கதைகள் | Cow And Tiger | Cow Moral Story In Tamil

மாடும் புலியும் | தமிழ் கதைகள் | Cow And Tiger | Cow Moral Story In Tamil முன்பொரு காலத்தில் ஒரு கிராமத்துல ஒரு மாடு ஒன்னு இருந்தது. அந்த மாடு எல்லோரோடும் ரொம்ப நட்பாகவும், ரொம்ப உதவி செய்யும் குணத்துடனும் பழகி வந்தது. அது…

Continue Reading