உயிர் காப்பான் தோழன் | தமிழ் கதைகள் | Lifeguard Friend | Siruvar Kathaigal Pdf File

உயிர் காப்பான் தோழன் | தமிழ் கதைகள் | Lifeguard Friend | Siruvar Kathaigal Pdf File ஒரு பெரிய ஏரிக்கரை பக்கத்தில் ஒரு காக்கை, ஆமை, மான், எலி ஆகிய நான்கு நண்பர்கள் வசித்து வந்தனர். அவை தினமும் காலையில் ஒரு மரத்தின் அடியில் சந்தித்தனர்.…

Continue Reading