27. கறுப்பு நாயை வெள்ளை நாய் ஆக்குதல் | தமிழ் கதைகள் | Making a black dog a white dog | tenali Raman story Pdf file

27. கறுப்பு நாயை வெள்ளை நாய் ஆக்குதல் | தமிழ் கதைகள் | Making a black dog a white dog | tenali Raman story pdf file இக்கதையை download செய்ய கீழே இருக்கும் Download Button-ஐ click செய்யவும்… தெனாலிராமன் கதைகள் 👇👇👇…

Continue Reading

26. நாய் வாலை நிமிர்த்தல்! | தமிழ் கதைகள் | Dog Tail Straightening! |tenali Raman story

நாய் வாலை நிமிர்த்தல்! | தமிழ் கதைகள் | Dog Tail Straightening! |tenali Raman story pdf file இக்கதையை download செய்ய கீழே இருக்கும் Download button-ஐ click செய்யவும்… தெனாலிராமன் கதைகள் 👇👇👇 https://tamilkathaigal.com/category/tenali-rama-story/ மேலும், இதை போன்ற கதைகளை வாசிப்பதற்கு கீழே இருக்கும்…

Continue Reading

25. திருடர்களை ஏற்றமிறைக்க வைத்தல்! | தமிழ் கதைகள் | Keeping thieves on the rise! | tenali Raman story pdf file

25. திருடர்களை ஏற்றமிறைக்க வைத்தல்! | தமிழ் கதைகள் | Keeping thieves on the rise! | tenali Raman story pdf file இக்கதையை download செய்ய கீழே இருக்கும் Download button-ஐ click செய்யவும்… தெனாலிராமன் கதைகள் 👇👇👇 https://tamilkathaigal.com/category/tenali-rama-story/ மேலும், இதை போன்ற…

Continue Reading

சமையற்காரனின் சாமர்த்தியம்! | தமிழ் கதைகள் | Chef dexterity | tamil kathaigal pdf file

சமையற்காரனின் சாமர்த்தியம்! | தமிழ் கதைகள் | Chef dexterity | tamil kathaigal pdf file இக்கதையை download செய்ய கீழே இருக்கும் Download button-ஐ click செய்யவும்… தெனாலிராமன் கதைகள் 👇👇👇 https://tamilkathaigal.com/category/tenali-rama-story/ மேலும், இதை போன்ற கதைகளை வாசிப்பதற்கு கீழே இருக்கும் link-ஐ click…

Continue Reading