சிங்கமும் தந்திரமான முயலும் | Lion and the cunning rabbit | Tamil Neethi Kathaigal Pdf File

சிங்கமும் தந்திரமான முயலும் | Lion and the cunning rabbit | Tamil Neethi Kathaigal Pdf File முன்னொரு காலத்தில், காட்டுக்குள்ளே எல்லா விலங்குகளும் ஒன்று கூடி சிங்கராஜா பத்தி பேசிட்டு இருந்தாங்க. அதில் கரடி சொல்லிச்சு, “நம்ம எல்லாரும் இங்கே எதுக்காக ஒன்று கூடி…

Continue Reading